การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 20.00
0.03 - 0.10 20.00
0.11 - 0.25 25.00
0.26 - 0.50 30.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 1.50 50.00
1.51 - 2.00 67.00
2.01 - 2.50 77.00
2.51 - 3.00 93.00
3.01 - 3.50 99.00
3.51 - 4.00 120.00
4.01 - 4.50 125.00
4.51 - 5.00 147.00
5.01 - 5.50 158.00
5.51 - 6.00 184.00
6.01 - 6.50 195.00
6.51 - 7.00 222.00
7.01 - 7.50 233.00
7.51 - 8.00 259.00
8.01 - 8.50 275.00
8.51 - 9.00 307.00
9.01 - 9.50 323.00
9.51 - 10.00 359.00
10.01 - 11.00 365.00
11.01 - 12.00 371.00
12.01 - ขึ้นไป 387.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ไปรษณีย์ไทย พัสดุ
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : ฟรีค่าจัดส่ง ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)