การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 90.00
1.01 - 1.50 105.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 2.50 155.00
2.51 - 3.00 180.00
3.01 - 3.50 200.00
3.51 - 4.00 220.00
4.01 - 4.50 240.00
4.51 - 5.00 260.00
5.01 - 5.50 290.00
5.51 - 6.00 330.00
6.01 - 6.50 370.00
6.51 - 7.00 400.00
7.01 - 7.50 430.00
7.51 - 8.00 460.00
8.01 - 8.50 495.00
8.51 - 9.00 540.00
9.01 - 9.50 580.00
9.51 - 10.00 620.00
10.01 - 11.00 650.00
11.01 - 12.00 680.00
12.01 - 13.00 700.00
13.01 - 14.00 720.00
14.01 - 15.00 740.00
15.01 - 16.00 760.00
16.01 - 17.00 780.00
17.01 - 18.00 800.00
18.01 - 19.00 820.00
19.01 - ขึ้นไป 840.00