การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 55 บาท ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 45.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 5.00 80.00
5.01 - 10.00 115.00
10.01 - 15.00 155.00
15.01 - 20.00 330.00
20.01 - 25.00 420.00
25.01 - ขึ้นไป 450.00