ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 48
ปานกลาง 5 10 16 115
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

สุภัค

OK

24-07-2020
15:13

ฝนทอง

สินค้าตรงตามที่ลงไว้

19-08-2019
08:19

ศิริวรรณ

สินค้าตรงตามต้องการค่ะ

23-04-2019
17:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

กระโปรงสวยคุณภาพดี ตรงตามรูป

23-04-2019
05:57

เสาวลักษณ์

ดีค่ะ

18-02-2019
17:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งร็วดเร็วมากค่า

11-01-2019
15:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าถูกต้องตามที่สั่งค่ะ

08-01-2019
16:04

จีรภา

บริการของร้านค้าดีมากค่ะ

12-12-2018
18:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

06-10-2018
10:10

กชพร

สินค้าตรงตามที่สั่ง ส่งได้เร็ว

24-08-2018
15:14