ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 28
ปานกลาง 0 0 2 43
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ปัณณทัต

ไม่มีความคิดเห็น

17-05-2018
15:25

ธิรพัฒน์

ของคุณภาพดี ตรงตามที่สั่ง

04-05-2018
16:56

ปัณณทัต

ส่งสินค้าเร็วมาก

26-04-2018
17:41

นายอรรถพล

พลอยเม็ดเล็ก OK. เลยครับ โป่งไหมนาค รูปทรงไม่สมมาตร ความโค้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน จัดส่งรวดเร็วดีครับ

04-04-2018
07:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

14-03-2018
23:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

21-11-2017
18:27

คุณรัศมี

ชอบค่ะ

02-07-2017
18:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

15-01-2017
20:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

15-01-2017
20:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

15-01-2017
20:49