การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : ฟรีค่าจัดส่ง ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.09 37.00
0.10 - 0.24 42.00
0.25 - 0.49 52.00
0.50 - 0.99 67.00
1.00 - 1.49 84.00
1.50 - 1.99 97.00
2.00 - 2.49 122.00
2.50 - 2.99 132.00
3.00 - 3.49 142.00
3.50 - 3.99 152.00
4.00 - 4.49 162.00
4.50 - 4.99 172.00
5.00 - 5.49 192.00
5.50 - 5.99 212.00
6.00 - 6.49 232.00
6.50 - 6.99 252.00
7.00 - 7.49 272.00
7.50 - 7.99 292.00
8.00 - 8.49 312.00
8.50 - 8.99 332.00
9.00 - 9.49 352.00
9.50 - 9.99 372.00
10.00 - ขึ้นไป 452.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ไปรษณีย์ไทย พัสดุไม่ลงทะเบียน
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.99 30.00
1.00 - 1.99 35.00
2.00 - 2.99 55.00
3.00 - 3.99 65.00
4.00 - 4.99 80.00
5.00 - 5.99 95.00
6.00 - 6.99 110.00
7.00 - 7.99 125.00
8.00 - 8.99 140.00
9.00 - 9.99 155.00
10.00 - ขึ้นไป 170.00