การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 30.00
2 - 2 35.00
3 - 3 45.00
4 - 4 45.00
5 - 5 75.00
6 - 6 75.00
7 - 7 75.00
8 - 8 75.00
9 - 9 90.00
10 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 50.00
2 - 2 60.00
3 - 3 75.00
4 - 4 75.00
5 - 5 100.00
6 - 6 100.00
7 - 7 115.00
8 - 8 115.00
9 - 9 145.00
10 - ขึ้นไป ฟรี