การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.30 35.00
0.31 - 0.50 50.00
0.51 - 0.99 60.00
1.00 - 1.49 70.00
1.50 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 550.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.29 55.00
0.30 - 0.49 75.00
0.50 - 1.00 80.00
1.01 - 1.30 100.00
1.31 - 1.50 125.00
1.51 - 1.80 145.00
1.81 - 2.00 160.00
2.01 - 2.50 200.00
2.51 - 3.00 260.00
3.01 - 3.50 290.00
3.51 - 4.00 320.00
4.01 - 4.50 350.00
4.51 - 5.00 380.00
5.01 - 5.50 410.00
5.51 - 6.00 440.00
6.01 - 6.50 470.00
6.51 - 7.00 500.00
7.01 - 7.50 530.00
7.51 - 8.00 560.00
8.01 - 8.50 590.00
8.51 - 9.00 620.00
9.01 - 9.50 650.00
9.51 - 10.00 680.00
10.01 - ขึ้นไป 1,000.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย พัสดุธรรมดา
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 35.00
1.01 - 2.00 45.00
2.01 - 2.49 55.00
2.50 - 3.49 75.00
3.50 - 4.49 90.00
4.50 - 5.49 100.00
5.50 - 6.49 120.00
6.50 - 7.49 135.00
7.50 - 8.49 150.00
8.50 - 9.49 160.00
9.50 - 9.99 180.00
10.00 - 12.00 200.00
12.01 - 15.00 225.00
15.01 - 18.00 230.00
18.01 - 19.00 240.00
19.01 - 200.00 250.00
200.01 - ขึ้นไป 280.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งเอกชนTPExpressกทมและปริมลฑล
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 230 บาท ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งเอกชนTPExpress ต่างจังหวัด
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 330 บาท ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งเอกชนอำเภอห่างไกล เกาะต่างๆ
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 450 บาท ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)