ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 2 5 59
ปานกลาง 10 16 29 260
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าน่ารักดี

07-06-2020
09:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

27-04-2020
19:14

นิภาพร

ดีค่ะ ได้สินค้าตรงตามที่สั่งไว้

16-01-2020
10:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่มีปัญหาครับ

17-11-2019
22:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมีคุณภาพ

01-11-2019
19:24

วัลลภา

.

03-04-2019
14:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น

17-03-2019
20:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งรวดเร็วมาก ดีครับ

03-02-2019
16:28

นิภาธร

ชอบค่ะ

09-12-2018
20:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

03-10-2018
17:29