ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 3 3 57
ปานกลาง 4 11 26 247
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

นิภาพร

ดีค่ะ ได้สินค้าตรงตามที่สั่งไว้

16-01-2020
10:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่มีปัญหาครับ

17-11-2019
22:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมีคุณภาพ

01-11-2019
19:24

วัลลภา

.

03-04-2019
14:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น

17-03-2019
20:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งรวดเร็วมาก ดีครับ

03-02-2019
16:28

นิภาธร

ชอบค่ะ

09-12-2018
20:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

03-10-2018
17:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตามที่สั่งค่ะ

21-09-2018
16:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

ให้บริการประทับใจ

27-08-2018
21:42