ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 4
ปานกลาง 0 1 1 3
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ดวงกมล

สินค้าคุณภาพดี ลักษณะสินค้าตรงตามโฆษณา แพ็คสินค้าเรียบร้อย สินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพสมบูรณ์

08-01-2018
21:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

no comment

15-01-2017
08:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าในสภาพดีทุกประการ

27-12-2016
12:19

พรมมาสตร์

ได้ของแล้วค่ะ

26-06-2016
18:18