การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 25.00
0.26 - 0.50 30.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 64.00
2.01 - 5.00 100.00
5.01 - 10.00 160.00
10.01 - ขึ้นไป 400.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 37.00
0.11 - 0.25 42.00
0.26 - 0.50 52.00
0.51 - 1.00 67.00
1.01 - 1.50 82.00
1.51 - 2.00 97.00
2.01 - 2.50 122.00
2.51 - 3.00 132.00
3.01 - 3.50 142.00
3.51 - 4.00 152.00
4.01 - 4.50 162.00
4.51 - 5.00 172.00
5.01 - 5.50 192.00
5.51 - 6.00 212.00
6.01 - 6.50 232.00
6.51 - 7.00 252.00
7.01 - 7.50 272.00
7.51 - 8.00 292.00
8.01 - 8.50 312.00
8.51 - 9.00 332.00
9.01 - 9.50 352.00
9.51 - 10.00 372.00
10.01 - ขึ้นไป 400.00