ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 2 2 28
ปานกลาง 2 5 7 48
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 96.6%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

02-01-2020
16:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

21-07-2019
15:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

เลนส์แว่นตาประกอบไม่ดี

11-06-2018
21:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

การคืนเงินของทางเว็บมีขั้นตอนยุ่งยากเมื่อเทียบกับเว็บอื่น แอพอื่น ล่าช้า

09-05-2018
12:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

24-04-2018
18:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของเร็วมากค่ะ

29-03-2018
21:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

28-03-2018
12:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยม

02-03-2018
19:24

พูนฤทธิ์

ผู้ขายบริการดี

20-10-2017
08:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพของหีบห่อและการจัดส่ง

10-10-2017
15:20