ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 11
ปานกลาง 0 1 5 18
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่า

18-02-2020
13:17

ปรินทร

ของถึงไวค่ะ บริการดี

09-08-2017
20:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของเร็วดีค่ะ

16-03-2017
18:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

ราคาร้าน ควรอัพเดตให้ตรง เพราะทำให้เกิดปัญหา

20-02-2017
10:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งของเร็วดีค่ะ

17-02-2017
20:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

...

14-02-2017
12:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

28-11-2016
10:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

23-08-2016
19:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วดี

23-07-2016
20:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

good

28-03-2016
17:40