การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งด่วน (อีเอ็มเอส/เคอรี)
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 60.00
1.01 - 3.00 80.00
3.01 - 5.00 100.00
5.01 - 8.00 120.00
8.01 - 10.00 150.00
10.01 - ขึ้นไป 200.00