ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 20
ปานกลาง 1 1 1 97
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 87%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าโอเค

06-01-2018
13:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

21-12-2017
15:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจ

27-11-2017
13:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจในสินค้า, การประสานงานดีตั้งแต่เริ่ม แต่กลับส่งช้าหลังจากประสานงาน และแจ้งเลขที่ส่งสินค้าในระบบผิด

26-11-2017
20:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้เสื้อแบบไม่เหมือนอย่างที่สั่งค่ะ แถมที่คราบเลอะมาที่เสื้อด้วยค่ะ

17-08-2017
23:53

จิตรลดา

ดีคะ

13-08-2017
15:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพสมราคา

12-08-2017
19:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

13-07-2017
17:34

ทัชชา

fdgd

15-06-2017
16:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่สั่ง

04-06-2017
23:44