การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 18.00
0.11 - 0.25 22.00
0.26 - 0.50 28.00
0.51 - 1.00 38.00
1.01 - 2.00 58.00
2.01 - 2.50 122.00
2.51 - 3.00 137.00
3.01 - 3.50 157.00
3.51 - 4.00 177.00
4.01 - 4.50 197.00
4.51 - 5.00 217.00
5.01 - 5.50 242.00
5.51 - 6.00 267.00
6.01 - 6.50 292.00
6.51 - 7.00 317.00
7.01 - ขึ้นไป 700.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 38.00
0.51 - 1.00 54.00
1.01 - 2.00 70.00
2.01 - 5.00 86.00
5.01 - 10.00 107.00
10.01 - 15.00 182.00
15.01 - 20.00 231.00
20.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งไปรษรีย์แบบพัสดุธรรมดา
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 20.00
1.01 - 2.00 35.00
2.01 - 3.00 50.00
3.01 - 4.00 65.00
4.01 - 5.00 80.00
5.01 - 6.00 95.00
6.01 - 7.00 110.00
7.01 - 8.00 125.00
8.01 - 9.00 140.00
9.01 - 10.00 155.00
10.01 - ขึ้นไป 200.00