การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 100.00
0.51 - 1.00 115.00
1.01 - 2.00 150.00
2.01 - 3.00 200.00
3.01 - 5.00 250.00
5.01 - 10.00 300.00
10.01 - ขึ้นไป 400.00