การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 23.00
0.11 - 0.25 27.00
0.26 - 0.50 33.00
0.51 - 1.00 43.00
1.01 - 2.00 63.00
2.01 - 3.00 66.00
3.01 - 4.00 81.00
4.01 - 5.00 96.00
5.01 - 6.00 111.00
6.01 - 7.00 126.00
7.01 - 8.00 141.00
8.01 - 9.00 156.00
9.01 - 10.00 171.00
10.01 - 11.00 186.00
11.01 - 12.00 201.00
12.01 - 13.00 216.00
13.01 - 14.00 231.00
14.01 - 15.00 246.00
15.01 - 16.00 261.00
16.01 - 17.00 276.00
17.01 - 18.00 291.00
18.01 - 19.00 306.00
19.01 - 20.00 321.00
20.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 37.00
0.03 - 0.10 42.00
0.11 - 0.25 47.00
0.26 - 0.50 57.00
0.51 - 1.00 72.00
1.01 - 1.50 87.00
1.51 - 2.00 102.00
2.01 - 2.50 127.00
2.51 - 3.00 142.00
3.01 - 3.50 162.00
3.51 - 4.00 182.00
4.01 - 4.50 202.00
4.51 - 5.00 222.00
5.01 - 5.50 252.00
5.51 - 6.00 282.00
6.01 - 6.50 302.00
6.51 - 7.00 327.00
7.01 - 7.50 352.00
7.51 - 8.00 377.00
8.01 - 8.50 407.00
8.51 - 9.00 437.00
9.01 - 9.50 467.00
9.51 - 10.00 497.00
10.01 - 11.00 512.00
11.01 - 12.00 527.00
12.01 - 13.00 542.00
13.01 - 14.00 557.00
14.01 - 15.00 572.00
15.01 - 16.00 587.00
16.01 - 17.00 602.00
17.01 - 18.00 617.00
18.01 - 19.00 632.00
19.01 - 20.00 647.00
20.01 - ขึ้นไป 1,000.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 5.00 155.00
5.01 - 10.00 160.00
10.01 - 15.00 220.00
15.01 - 20.00 350.00
20.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย InterExpress
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 10.00 230.00
10.01 - 20.00 250.00
20.01 - 30.00 270.00
30.01 - ขึ้นไป 500.00