ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 14
ปานกลาง 1 2 6 64
ไม่พอใจ 0 1 1 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 82.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ส่งสินค้า

14-08-2019
00:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดีเยี่ยมค่ะ

14-08-2018
08:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

สิ้นค้าดี

13-06-2018
08:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

12-03-2018
18:52

อมลณัฐ

ดีค่ะ

26-01-2018
00:09

อนิสรา

ดี

15-10-2017
14:55

อุบลรัตน์

...

08-03-2017
18:28

เพชระ

ดีมาก

08-02-2017
21:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

คู่มือการใช้ ดูค่อนข้างลำบาก

25-01-2017
11:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีการบอกล่าว

10-12-2016
11:11