ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 5 78
ปานกลาง 8 20 98 314
ไม่พอใจ 0 0 1 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 83.3% 96.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

Thx

05-09-2019
08:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดี

08-03-2019
16:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ก็ดีครับ

01-02-2019
23:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

01-02-2019
13:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

11-12-2018
18:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

07-12-2018
13:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

แก้ไขปํยหาลูกค้า ไม่ได้โยนไปโยนมา

03-12-2018
11:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

27-11-2018
21:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

งานดีมาก

20-11-2018
15:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวมๆแล้วโอเคค่ะ

24-10-2018
22:06