ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 78
ปานกลาง 4 15 32 340
ไม่พอใจ 1 2 2 5
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 33.3% 94%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีการแจ้งว่าสินค้าก่อนที่จะชำระเงินค่ะ

02-06-2020
13:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

ทำเรื่องคืนเงินก้อยาก ช้าก้อช้า

15-04-2020
18:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

เสื้อบางกว่าที่คิด ต้องใส่เสื้อซับทับด้วย

25-11-2019
11:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

Thx

05-09-2019
08:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดี

08-03-2019
16:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ก็ดีครับ

01-02-2019
23:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

01-02-2019
13:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

11-12-2018
18:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

07-12-2018
13:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

แก้ไขปํยหาลูกค้า ไม่ได้โยนไปโยนมา

03-12-2018
11:35