การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 15.00
0.11 - 0.30 20.00
0.31 - 0.60 30.00
0.61 - 1.50 40.00
1.51 - 2.00 45.00
2.01 - 3.00 55.00
3.01 - 5.00 65.00
5.01 - 6.00 75.00
6.01 - 8.00 95.00
8.01 - 10.00 120.00
10.01 - 12.00 150.00
12.01 - ขึ้นไป 170.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 30.00
0.11 - 0.18 39.00
0.19 - 0.28 48.00
0.29 - 0.50 55.00
0.51 - 0.80 67.00
0.81 - 1.10 85.00
1.11 - 1.60 97.00
1.61 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 145.00
3.01 - 4.50 195.00
4.51 - 6.50 225.00
6.51 - 8.00 275.00
8.01 - 9.50 355.00
9.51 - ขึ้นไป 450.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 30.00
0.11 - 0.50 50.00
0.51 - 0.90 65.00
0.91 - 1.00 85.00
1.01 - 1.60 96.00
1.61 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 145.00
3.01 - 4.50 195.00
4.51 - 6.50 225.00
6.51 - 8.00 275.00
8.01 - 9.50 335.00
9.51 - ขึ้นไป 450.00