การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 1.09 65.00
1.10 - 1.99 80.00
2.00 - ขึ้นไป 95.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 55.00
1.01 - 2.00 90.00
2.01 - 3.00 155.00
3.01 - 4.00 185.00
4.01 - 5.00 250.00
5.01 - 6.00 315.00
6.01 - 7.00 335.00
7.01 - 8.00 444.00
8.01 - ขึ้นไป 465.00