การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 42.00
0.03 - 0.10 47.00
0.11 - 0.25 57.00
0.26 - 0.50 67.00
0.51 - 1.00 82.00
1.01 - 1.50 97.00
1.51 - 2.00 122.00
2.01 - 2.50 142.00
2.51 - 3.00 157.00
3.01 - 3.50 177.00
3.51 - 4.00 197.00
4.01 - 4.50 217.00
4.51 - 5.00 237.00
5.01 - 5.50 267.00
5.51 - 6.00 292.00
6.01 - 6.50 317.00
6.51 - 7.00 342.00
7.01 - 7.50 367.00
7.51 - 8.00 392.00
8.01 - 8.50 427.00
8.51 - 9.00 457.00
9.01 - 9.50 487.00
9.51 - 10.00 517.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00