การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 38.00
2 - 2 45.00
3 - 3 50.00
4 - 4 60.00
5 - 5 75.00
6 - 6 85.00
7 - 7 105.00
8 - 8 125.00
9 - 9 145.00
10 - 10 165.00
11 - 11 185.00
12 - 12 205.00
13 - 13 220.00
14 - 14 235.00
15 - 15 255.00
16 - 16 275.00
17 - 20 295.00
21 - 23 315.00
24 - ขึ้นไป 365.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 55.00
2 - 2 65.00
3 - 3 75.00
4 - 4 85.00
5 - 5 105.00
6 - 6 125.00
7 - 7 155.00
8 - 8 195.00
9 - 9 220.00
10 - 10 245.00
11 - 11 280.00
12 - 12 305.00
13 - 13 330.00
14 - 14 365.00
15 - 15 390.00
16 - 16 425.00
17 - 17 460.00
18 - ขึ้นไป 515.00