ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 12
ปานกลาง 0 0 3 36
ไม่พอใจ 0 0 0 2
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 85.7%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-01-2019
16:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

20-08-2018
20:34

กฤตยา

ดีที่สุด

27-08-2017
00:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจค่ะ

26-07-2017
08:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

10-06-2017
18:26

ปาลิน

ได้รัดน่องเพียงข้างเดียวเองค่ะ

08-03-2017
16:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

a

22-02-2017
20:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบค่า

16-01-2017
14:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

great

07-01-2017
14:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

19-12-2016
11:45