การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 42.00
0.26 - 0.50 52.00
0.51 - 1.00 58.00
1.01 - 2.00 78.00
2.01 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 52.00
0.03 - 0.10 57.00
0.11 - 0.25 62.00
0.26 - 0.50 72.00
0.51 - 1.00 87.00
1.01 - 1.50 102.00
1.51 - 2.00 117.00
2.01 - 2.50 147.00
2.51 - 3.00 162.00
3.01 - 3.50 182.00
3.51 - 4.00 202.00
4.01 - 4.50 222.00
4.51 - 5.00 242.00
5.01 - 5.50 267.00
5.51 - 6.00 292.00
6.01 - 6.50 317.00
6.51 - 7.00 342.00
7.01 - 7.50 367.00
7.51 - 8.00 392.00
8.01 - 8.50 422.00
8.51 - 9.00 452.00
9.01 - 9.50 482.00
9.51 - 10.00 512.00
10.01 - ขึ้นไป 700.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ธรรมดา
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 55.00
2.01 - 3.00 70.00
3.01 - 4.00 85.00
4.01 - 5.00 100.00
5.01 - 6.00 115.00
6.01 - 7.00 130.00
7.01 - 8.00 145.00
8.01 - 9.00 160.00
9.01 - 10.00 175.00
10.01 - 11.00 190.00
11.01 - 12.00 210.00
12.01 - 13.00 230.00
13.01 - 14.00 250.00
14.01 - 15.00 270.00
15.01 - 16.00 290.00
16.01 - 17.00 310.00
17.01 - 18.00 330.00
18.01 - ขึ้นไป 400.00