การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 3 35.00
4 - 5 45.00
6 - 7 55.00
8 - 10 65.00
11 - 15 80.00
16 - 20 100.00
21 - 30 125.00
31 - 40 150.00
41 - 50 175.00
51 - 60 200.00
61 - 70 250.00
71 - 80 300.00
81 - 90 350.00
91 - ขึ้นไป 400.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 2 60.00
3 - 4 80.00
5 - 6 90.00
7 - 8 105.00
9 - 10 120.00
11 - 20 150.00
21 - 30 200.00
31 - 40 250.00
41 - 50 300.00
51 - 60 350.00
61 - 70 400.00
71 - 80 450.00
81 - 90 500.00
91 - ขึ้นไป 550.00