ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 2166
ปานกลาง 0 8 30 3867
ไม่พอใจ 0 0 0 65
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 100% 97.1%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

26-11-2018
21:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

09-08-2018
12:24

เกษราภรณ์

OK

18-05-2018
13:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ส่งของให้

30-03-2018
23:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

แพ็คของดี ของตรงตามที่สั่งค่ะ

25-02-2018
12:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใช้

14-02-2018
20:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้ามีคุณภาพดี

13-02-2018
19:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

13-02-2018
08:34

วิภา

ดี

01-02-2018
17:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

26-01-2018
14:21