ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 3 5 5
ปานกลาง 1 7 7 7
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ณัติยากร

มีของแถมมาให้ด้วย แต่ส่งสีผิดมา1ตัว โดยรวมโอเคค่ะ

30-06-2019
15:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพคละๆ กัน

20-06-2019
08:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

13-06-2019
13:51

จิระฉัตร

ขอบคุณค่ะ

23-05-2019
16:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

16-04-2019
11:33

ศศิธร

ได้รับสินค้าแล้ว

11-04-2019
18:45