การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 1.50 50.00
1.51 - 2.00 80.00
2.01 - ขึ้นไป 110.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 1.50 80.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 2.50 150.00
2.51 - 3.00 170.00
3.01 - 3.50 190.00
3.51 - 4.00 200.00
4.01 - 5.00 250.00
5.01 - 6.00 270.00
6.01 - 7.00 300.00
7.01 - 8.00 350.00
8.01 - 9.00 420.00
9.01 - 10.00 500.00
10.01 - 19.00 620.00
19.01 - ขึ้นไป 650.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 1.50 80.00
1.51 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 180.00
3.01 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย IT Transport
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 200 บาท ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย เอ็นทีซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 200 บาท ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย เซ้าท์เทิร์น ดิลิเวอรี่
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 200 บาท ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)