ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 5
ปานกลาง 0 2 3 22
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

18-03-2019
13:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวมๆโอเครครับ

21-02-2019
14:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok

12-02-2019
17:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็ว

21-06-2017
08:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยมจริงๆ

03-11-2016
18:05

ศรวิชญ์

ตรงตามออเดอร์ครับ

10-08-2016
14:11