ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 63
ปานกลาง 2 3 16 219
ไม่พอใจ 0 0 1 6
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 91.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ลลิตา

มีตำหนิคะ

11-09-2019
20:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

29-05-2019
16:54

นุชา

เม็ดหินปารังเป็นรูเจาะหลายเม็ด รูเจาะสำหรับร้อยเอ็นนะ รู้เจาะที่ไม่ใช่จากธรรมชาติ

16-02-2019
12:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งและห่อได้ดี

20-02-2018
10:40

อนัญญา

ได้รับสินค้าตามที่ได้สั่งซื้อ ส่งรวดเร็วตามเวลา

25-01-2018
12:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

22-01-2018
17:33

นส.วิมลรัตน์

จัดส่งเร็ว

13-01-2018
17:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีเยี่ยม

03-01-2018
18:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าไม่ตรงค่ะ

23-12-2017
16:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าถูกต้อง

22-11-2017
17:30