การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.50 45.00
1.51 - 1.99 87.00
2.00 - ขึ้นไป 999.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.50 82.00
1.51 - 2.50 122.00
2.51 - 3.50 157.00
3.51 - 4.50 197.00
4.51 - 5.50 242.00
5.51 - 6.50 292.00
6.51 - ขึ้นไป 320.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งแบบ Logistic
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 20.00 200.00
20.01 - 25.00 250.00
25.01 - 30.00 300.00
30.01 - ขึ้นไป 999.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย เก็บเงินปลายทาง
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 100.00
1.01 - 2.00 157.00
2.01 - 3.00 179.00
3.01 - 4.00 215.00
4.01 - ขึ้นไป 300.00