ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 7
ปานกลาง 2 3 4 18
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ภัทรวดีฐ์

ใช้ดี กลิ่นหอมมากๆ ไม่เหนียวตัวด้วยค่ะ

16-09-2017
11:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งมาเร็วมากค่ะ แต่สินค้าที่สั่งมาใช้ไม่ได้แล้ว

09-06-2017
14:46

รวินท์นิภา

-

02-06-2017
00:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

เรียร้อยดีค่ะ

14-11-2016
14:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าจัดส่งรวดเร็วและตามสินค้าที่สั่ง

30-03-2016
09:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

....

12-02-2016
19:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

Dee

26-01-2016
21:03