การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 57.00
0.51 - 1.00 67.00
1.01 - 1.50 87.00
1.51 - 2.00 97.00
2.01 - 2.50 127.00
2.51 - 3.00 147.00
3.01 - 3.50 167.00
3.51 - 4.00 187.00
4.01 - 4.50 207.00
4.51 - 5.00 217.00
5.01 - 5.50 237.00
5.51 - 6.00 257.00
6.01 - 6.50 287.00
6.51 - 7.00 317.00
7.01 - 7.50 347.00
7.51 - 8.00 377.00
8.01 - 8.50 397.00
8.51 - 9.00 427.00
9.01 - 9.50 467.00
9.51 - 10.00 497.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00