การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.30 50.00
0.31 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.50 80.00
1.51 - 2.00 100.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 160.00
3.51 - 4.00 180.00
4.01 - 4.50 200.00
4.51 - 5.00 220.00
5.01 - 5.50 250.00
5.51 - 6.00 270.00
6.01 - 6.50 300.00
6.51 - 7.00 320.00
7.01 - 7.50 350.00
7.51 - 8.00 370.00
8.01 - 8.50 400.00
8.51 - 9.00 430.00
9.01 - 9.50 460.00
9.51 - 10.00 490.00
10.01 - 10.50 500.00
10.51 - 12.00 520.00
12.01 - 13.00 540.00
13.01 - 14.00 550.00
14.01 - 15.00 570.00
15.01 - 16.00 580.00
16.01 - 17.00 600.00
17.01 - 18.00 610.00
18.01 - 19.00 630.00
19.01 - ขึ้นไป 650.00