ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 2 6 81
ปานกลาง 3 4 15 218
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

31-05-2020
22:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

23-03-2020
17:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

เรียบร้อยดีค่ะ

05-02-2020
10:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้ารวดเร็วดี รองเท้าตรงตามแบบ สวยค่ะ

18-12-2019
16:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดีค่ะ

08-12-2019
11:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

หีบห่อไม่แข็งแร็ง

24-11-2019
10:39

นางทัด

สินค้าตรงตามที่สั่งซิ้อ

25-10-2019
12:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่ารัก

28-05-2019
12:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเร็วมากค่ะ แต่ไม่ระบุในรายละเอียดว่าไม่มีกล่องให้มาทราบตอนได้รับสินค้า

20-02-2019
15:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วดีค่ะ

01-02-2019
10:33