การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.11 25.00
0.12 - 0.25 28.00
0.26 - 0.52 32.00
0.53 - 1.20 60.00
1.21 - ขึ้นไป 70.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 50.00
0.11 - 0.25 55.00
0.26 - 0.50 65.00
0.51 - 1.00 70.00
1.01 - 1.52 95.00
1.53 - 2.02 180.00
2.03 - ขึ้นไป 240.00