ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 4 19
ปานกลาง 2 3 12 46
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่แจ้ง จัดส่งของได้ไวมาก

09-04-2020
12:14

อิงอร

ใช้ดีมากค่ะ

07-09-2019
22:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงกับรายการที่สั่งซื้อ จัดส่งตามกำหนดระยะเวลา

03-08-2019
13:18

กมเลศ

ดีมากชอบ

03-08-2019
13:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

28-06-2019
13:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจคะ

15-05-2019
03:38

ศิรินทิพย์

ได้เร็วมาก

06-03-2019
14:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใช้แล้วดีมากค่ะ

25-09-2018
08:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

18-09-2018
13:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมากค่ะ

17-09-2018
14:35