ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 44
ปานกลาง 3 4 11 113
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้า ในรูป ดูดีกว่าสินค้าจริง ควรถ่ายรูปลงสินค้าตามความจริงมากกว่าถ่ายให้ดูหลอก ความเป็นจริง หินดูของปลอม

03-11-2019
15:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

dee

07-04-2018
08:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าสวยงามมากค่ะ ถูกใจสุดๆ

23-03-2018
13:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งค่ะ

19-02-2018
20:25

เมธาวี

สินค้าตรงตามที่สั่ง เจ้าของร้านสนใจลูกค้าดี

26-01-2018
18:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านค้าบริการดี

13-12-2017
14:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีพอใจค่ะ

03-11-2017
08:39

สีดา

-

30-10-2017
15:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบ

09-10-2017
15:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

27-09-2017
00:39