ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 2 134
ปานกลาง 0 3 4 204
ไม่พอใจ 0 0 0 13
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 91.2%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

กมลวรรณ

-

05-09-2019
10:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-03-2019
09:45

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

10-01-2019
06:18

กมลวรรณ

-

17-10-2018
20:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

08-10-2018
20:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-09-2018
20:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-09-2018
07:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-08-2018
09:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

22-08-2018
21:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

20-07-2018
22:03