ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 4
ปานกลาง 1 1 5 24
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

01-12-2019
13:25

นายพิเชษฐ์

ดี

13-12-2018
22:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าเหมือนสั่งมาแพ็คขายเอง เหมือนไม่มีแบรนด์ชัดเจน

14-11-2018
15:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

28-12-2017
15:11

พรพิมล

ดีมากคะ

26-12-2017
22:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วดี

02-10-2017
18:11