ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 272
ปานกลาง 0 0 3 506
ไม่พอใจ 0 0 0 7
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 97.5%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

16-08-2018
16:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดี ได้รับของเร็ว

21-06-2018
10:50

ไม่เปิดเผยชื่อ

ถูกใจ กระทัดรัด

15-06-2018
16:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

good

26-05-2018
18:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามต้องการ

22-05-2018
22:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

18-05-2018
20:21

Netnapid

สวยมากคะ ถูกใจ

17-05-2018
21:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

_

17-05-2018
18:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

กระเป๋าสวยมาก หนังเนียนการเย็บเนียบมาก ถูกใจสุด

16-05-2018
14:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

12-05-2018
10:57