การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - 3.00 120.00
3.01 - 5.00 150.00
5.01 - 8.00 180.00
8.01 - 15.00 200.00
15.01 - ขึ้นไป 250.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 100.00
1.01 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 180.00
4.01 - 5.00 220.00
5.01 - 8.00 250.00
8.01 - 15.00 300.00
15.01 - ขึ้นไป 450.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 150 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งด้วยบ.ขนส่งเอกชน ภ.เหนือ
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 300 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งด้วยบ.ขนส่งเอกชน(ภาคใต้)
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 300 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งบ.ขนส่งเอกชน(ภาคอีสาน)
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 300 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย บ.ขนส่งเอกชน(ภาคตะวันออก)
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : 300 บาท ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)