ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 2 25
ปานกลาง 2 2 6 88
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

08-03-2020
16:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจมาก

10-09-2019
13:50

เพทาย

เรียบร้อยดี

18-04-2019
17:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้ของรวดเร็ว พนัดงานส่งของบริการดีมากครับ

15-02-2019
13:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านค้าบริการดีครับ

19-01-2019
07:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพ ตามราคา ดีครับ

24-11-2018
20:16

อรทัย

สินค้าโอเคค่ะ

21-11-2018
16:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมดี

27-08-2018
22:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

good

10-08-2018
13:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ขอบคุณครับ

28-07-2018
11:42