ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 26
ปานกลาง 4 5 10 55
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

การจัดส่งช้า

02-08-2020
14:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

01-07-2019
10:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้สินค้าครบถ้วน

20-09-2018
22:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good

31-07-2018
18:46

กมเลศ

ส่งเร็ว สินค้าดี

02-04-2018
11:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับของถูกต้อง รวดเร็ว

17-10-2017
15:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมากคะ บริการดีมากคะ

22-08-2017
18:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

@@@@@@

08-08-2017
20:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

Thank you

14-06-2017
06:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

09-04-2017
12:18