การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 40.00
0.03 - 0.10 45.00
0.11 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 90.00
1.51 - 2.00 105.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 145.00
3.01 - 3.50 165.00
3.51 - 4.00 185.00
4.01 - 4.50 205.00
4.51 - 5.00 225.00
5.01 - 5.50 250.00
5.51 - 6.00 275.00
6.01 - 6.50 300.00
6.51 - 7.00 325.00
7.01 - 7.50 350.00
7.51 - 8.00 375.00
8.01 - 8.50 400.00
8.51 - 9.00 435.00
9.01 - 9.50 465.00
9.51 - 10.00 495.00
10.01 - 11.00 510.00
11.01 - 12.00 525.00
12.01 - 13.00 540.00
13.01 - 14.00 555.00
14.01 - 15.00 570.00
15.01 - 16.00 585.00
16.01 - 17.00 600.00
17.01 - 18.00 615.00
18.01 - 19.00 630.00
19.01 - 20.00 645.00
20.01 - ขึ้นไป 700.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งแบบลงทะเบียนพิเศษ
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 30.00
0.11 - 0.25 35.00
0.26 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 70.00
2.01 - 3.00 100.00
3.01 - 4.00 100.00
4.01 - 5.00 120.00
5.01 - 10.00 180.00
10.01 - ขึ้นไป 140.00