ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 10 39 54 311
ปานกลาง 183 427 671 2001
ไม่พอใจ 0 0 1 4
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 98.2% 98.7%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ค่ะ

17-09-2019
22:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าน่าสนใจมากค่า

02-09-2019
14:06

ภาคภูมิ

ส่งของเร็วมากเลยครับ

01-09-2019
10:45

นายทนงศักดิ์

ได้ของตรงตามที่สั่งค่ะ

28-08-2019
13:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจ

23-08-2019
21:48

ศิริกมล

สินค้าดี จัดส่งเร็ว

14-08-2019
15:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งไว้ครับ

13-08-2019
13:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ แต่คิดว่ายากเกินระดับของเด็ก

08-08-2019
19:13

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับหนังสือตามที่สั่ง

06-08-2019
22:33

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

05-08-2019
13:42