ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 12 17 67 244
ปานกลาง 98 164 402 956
ไม่พอใจ 0 0 1 2
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 98.5% 99.2%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้ามาถึงไวและตรงตามต้องการดีคะ

25-05-2018
14:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วดีครับ

23-05-2018
22:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมพอใจ

23-05-2018
11:26

ธันวา

สินค้าถูกใจค่ะ

18-05-2018
00:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

การบริการรวดเร็ว ถูกต้อง

17-05-2018
17:46

อัญชลี

ร้สนส่งของเร็วค่ะ

16-05-2018
10:58

ศรีปภาดา

ไม่มีค่ะ

14-05-2018
10:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

มีความยุ่งยากในการซื้อกว่าปกติเล็กน้อย หลังโอนเงินแล้วใช้เวลาพอสมควรในการ update ข้อมูล

11-05-2018
23:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งรวดเร็ว สินค้าที่ได้รับถูกต้องและอยู่ในสภาพดี

11-05-2018
14:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

_

09-05-2018
17:32