ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 32 34 48 358
ปานกลาง 181 223 360 2316
ไม่พอใจ 0 0 0 4
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

มีหนึ่งเล่มชำรุดค่ะ

16-09-2020
16:16

ธารินันท์

ดี

13-09-2020
09:03

รุ่งนภา

แพ็คสินค้ามาอย่างดีค่ะ

04-09-2020
14:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

25-08-2020
14:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

24-08-2020
16:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

22-08-2020
08:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

20-08-2020
06:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

18-08-2020
13:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

18-08-2020
13:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

17-08-2020
03:41