การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 300.00 45.00
300.01 - 600.00 60.00
600.01 - 1,000.00 80.00
1,000.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 200.00 55.00
200.01 - 400.00 100.00
400.01 - 600.00 135.00
600.01 - 800.00 170.00
800.01 - 1,000.00 200.00
1,000.01 - ขึ้นไป 350.00