ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 2 9
ปานกลาง 0 1 2 15
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยมเลยค่ะ

07-12-2019
06:45

ไม่เปิดเผยชื่อ

...

11-10-2019
20:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

12-03-2019
22:34

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าที่ได้รับตรงตามที่สั่งซื้อ

13-12-2017
09:23

ศศิธร

ดีมากค่ะ มีโอกาสจะสั่งอีกแน่นอน

27-04-2017
12:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

18-01-2017
14:36

สุพิชฌาย์

พอใจค่ะ น้ำหอมหอมมาก ชอบค่ะ

23-11-2016
15:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมพอใจค่ะ

10-11-2016
11:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

03-11-2016
17:42

ธนวัฒน์

ดีมาก

10-10-2016
19:46